Contacts

Open Joint Stock Company
PMZ Voskhod
78a, Kommunisticheskaya Str., Pavlovo
Nizhny Novgorod region, Russia, 606100
Tel.: +7 83171 5-17-45, 5-17-26
Fax: +7 83171 5-15-77
E-mail: voskhod@sinn.ru
http:// www.voskhod.nnov.ru

  Pavel Redko

  General Director chief designer

Tel.: +7 83171  2-92-01

Fax: +7 83171  5-30-26

Vladimir Trubitsin

  Deputy Chief designer

Tel.: +7 83171  5-17-45

Fax: +7 83171   5-34-66

  Alexander Silantev

Head of marketing Department

Tel.: +7 83171 5-17-26

Fax: +7 83171 5-15-77

E-mail: silantev@voskhod.nnov.ru